Her bir hizmet alan bireyimiz ilk kabulü sonrası incelemeleye alınır;

Gerekli oryantasyon çalışması yapılarak uyum sorunlarının giderilmesi amaçlanır. 

Mevcut durumlarında istenmeyen duyguların görüldüğü bireylere yönelik profesyonel yardım için bireysel görüşme çalışmaları planlanır.

Gerek personelimiz gerekse bireylerin servislerindeki diğer hizmet alan bireyler birbirleri ile olan etkileşimleri ve bu etkileşimlerin kendilerinde yarattıkları pozitif veya negatif etkiler gözlemlenerek gerekli düzenlemeler yapılır.