Zihinsel engelli bireylere 59 kapasite ile hizmet veren merkezimiz, Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 24.02.2023 tarih ve 6510467 sayılı oluru ile hizmete açılmıştır.
Çanakkale İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından 10.10.2022 tarihli toplantı ve 2022/921 sayılı karar ile Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazanmıştır. 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
TELEFON: 0 286 357 1717
E-POSTA: karabigaobmi@gmail.com
Adres: Yalı Mahallesi, Ova Caddesi, No:2/A
Karabiga, Biga / ÇANAKKALE

 
 

DEĞERLERİMİZ

  Hizmet Alan Odaklılık: Hizmet alanların ihtiyaç ve istekleriin ne olduğunun bilinci ile beklentileri karşılayabilmek.
Yenilikçi: Etkin hizmet için yenilenen  bilgi ve altyapının takip edilir.
Verimlilik: Mevcut kaynak ile en fazşa
Şeffaflık: Kaynakları en etkin şekilde, verimlilik odaklı kullandığına dair açık olmak.
Güven: İnsan onuruna, özel hayata, kişisel verilere ve mahremiyete önem verilir.
Hakkaniyet: Sosyal hizmetler bir lütuf değil haktır.
Adalet: İnsan hakları, evrensel hukuk ilkeleri, milli ve manevi değerlere önem vererek hizmet sunulur.
Tarafsızlık: Toplumun hangi kesitinden olursa olsun tüm bireyler eşit şekilde kabul edilir.
İş Birliği: İç ve dış paydaşların görüşleri ile değerlendirmeler ve planlamalar yapılarak hizmetin iyileştirilmesi amaçlanır.
Sistem:  Özel veya kurumsal tüm faaliyetlerin sistemler ile işleyişine olan inanç ile kullanılan sistemlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine önem verilir.
Analiz: Eldeki her türlü verinin analiz edilmesi ile çıkan rasyonel sonuçları kullanmak esastır.